iStock-610682128 (1).jpg

24.10.2017

[citySPOTKANIA SENIORÓW bez granic] Kurs języka niemieckiego i polskiego

citySENIORENTREFF bez granic | SPOTKANIA SENIORÓW ohne Grenzen

Spotkania dla polskich i niemieckich seniorów

Pomimo likwidacji wielu granic w tradycyjnym, geopolitycznym ich rozumieniu i rozwoju współczesnych technik komunikacyjnych, pozwalających odwiedzić najbardziej odległe zakątki globu, nasze wyobrażenie o innych ludziach i ich relacjach, żyjących tuż obok, pozostaje obciążone stereotypami. Szczególnie dla generacji 65+, która ze względu na zachodzące zmiany demograficzne stanowić będzie największą grupę społeczną, jest bardzo ważne, aby umożliwić kontakty z polskimi oraz niemieckimi znajomymi w obszarze przygranicznym i stworzyć w tym celu miejsce oferujące polsko-niemieckie aktywności dla seniorów. Wiąże się to ze stworzeniem ciągłych i wiążących ram wymiany międzykulturowej pomiędzy seniorami z Polski i Niemiec, umożliwiających osiągnięcie wymiernych efektów. Spotkania i wydarzenia dotyczące różnorodnej tematyki (kultura, nauka, polityka, historia, religia, dzieci i młodzież)
pozwolą na podejmowanie zaawansowanych międzykulturowych działań oraz aktywizację życia codziennego i czasu wolnego osób starszych.

24 października 2017 o godz. 14.00 rozpoczyna się polsko-niemiecki kurs językowy dla seniorów i seniorek. Udział w kursie jest bezpłatny.

Pierwsza wspólna godzina kursu będzie miała miejsce w Collegium Polonicum.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: info@arle-ffo.de, pod numerem telefonu 0049 335 27 62 91 07 albo w biurze ARLE w Domu Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą.