Ku teraźniejszości

Ten stojący w centrum miasta budynek, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedctwie najbardziej znanych budowli miasta: Kościoła Mariackiego i Ratusza, służyć będzie jako Centrum Polsko-Niemieckie.

Powstały tutaj:

Na parterze:

  • polsko-niemiecka informacja turystyczna

 Na I piętrze:

  • skierowana do rynku „sala hanzeatycka" jako sala bankietowa o wystroju nawiązującym do historycznie do wspólnej tradycji miasta Hanzy

  • dalsze pomieszczenia: mała sala konferencyjna oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitarne

  • wykusz z piaskowca z ornamentyką i ozdobieniami jako optyczne centrum budynku, skierowany do rynku, ratusza i Kościoła Mariackiego

na II piętrze i poddaszu:

  • pomieszczenia biurowe i konferencyjne


    II piętro Domu Bolfrasa