iStock-610682128 (1).jpg

21.01.2018

[citySPOTKANIA SENIORÓW bez granic] Aktualny program - Październik 2019

CityTREFF bez granic | SPOTKANIA ohne Grenzen
Polsko-Niemiecki Punkt Współpracy na rzecz Seniorów
Slubicer Str. 8 in 15230 Frankfurt (Oder)

Spotkania dla polskich i niemieckich seniorów

Pomimo likwidacji wielu granic w tradycyjnym, geopolitycznym ich rozumieniu i rozwoju współczesnych technik komunikacyjnych, pozwalających odwiedzić najbardziej odległe zakątki globu, nasze wyobrażenie o innych ludziach i ich relacjach, żyjących tuż obok, pozostaje obciążone stereotypami. Szczególnie dla generacji 65+, która ze względu na zachodzące zmiany demograficzne stanowić będzie największą grupę społeczną, jest bardzo ważne, aby umożliwić kontakty z polskimi oraz niemieckimi znajomymi w obszarze przygranicznym i stworzyć w tym celu miejsce oferujące polsko-niemieckie aktywności dla seniorów. Wiąże się to ze stworzeniem ciągłych i wiążących ram wymiany międzykulturowej pomiędzy seniorami z Polski i Niemiec, umożliwiających osiągnięcie wymiernych efektów. Spotkania i wydarzenia dotyczące różnorodnej tematyki (kultura, nauka, polityka, historia, religia, dzieci i młodzież)
pozwolą na podejmowanie zaawansowanych międzykulturowych działań oraz aktywizację życia codziennego i czasu wolnego osób starszych.

 

Program Październik 2019

08.10. Wt | 15.00

Inauguracja 19. roku akademickiego Polsko-Niemieckiej Akademii Seniorów.
Wykład poprowadzi prof. dr von Blumenthal, Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina
Miejsce: Uniwersytet Viadrina, budynek GD, sala nr. 2

22.10. Wt | 13.30 - 15.30

Wspólne śpiewanie jesiennych przyśpiewek - zaprasza frankfurcki chór Lebensfreude

29.10. Wt| 13.00-17.00

Wypad do muzemu wikliniarstwa w Buschdorf (wymagane wcześniejsze zgłoszenie)
Wyjazd współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. 

30.10. Śr | 14.00-15.30

Bezpieczny senior w Dwumieście. Słubicka i Frankfurcka Policja z odwiedzinami w cityTREFF.