Plakat Talenteschmiede(3) (1).png

28.10.2018

[KUŹNIA TALENTÓW] Zgłoszenia dla szkół, przedszkoli, świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych

POLSKO-NIEMIECKA KUŹNIA TALENTÓW ARLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Dzięki projektowi „Polsko-niemiecka Kużnia Talentów“ ARLE gGmbH daje dzieciom i młodzieży szanse na wypróbowanie sił w zawodach rzemieślniczych po obu stronach Odry.  

Następujące warsztaty zostaną zrealizowane pod okiem fachowców i przy pomocy pośredników językowych. 

 

  • Rzemiosło
  • Warsztaty z pisania i czytania
  • Nauka i badania
  • Kreatywne prace ręczne
  • Śpiewanie i muzykowanie
  • Gotowanie
  • Ogrodnictwo i florystyka

 

Czas trwania warsztaów: ok. 2 – 3 godziny

Zainteresowane szkoły, przedszkola, świetlice i placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą zgłaszać chęć udziału pod adresem e-mail info@arle-ffo.de . Wspólne spotkanie z dziećmi i młodzieżą z miasta partnerskiego będą organizowane po wspólnym spotkaniu zainteresowanych stron.  Zgłoszenia przyjmujemy do 5 listopada 2018r.

Projekt dofinansowany z Funduszu Małych Projektów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA w ramach Programu Współpracy INTERREG V A.