Partnerzy

Projekt „Dom Bolfrasa i Wieża Kleista (etap I)“ realizowany jest we współpracy następujących partnerów:

   
Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden
gemeinnützige GmbH - partner wiodący

(Żyć i pracować w budynkach historycznych Sp. z o.o.
o charakterze użyteczności publicznej)
www.arle-ffo.de
     
Gmina Słubice
www.slubice.pl
 
Miasto Frankfurt n/Odrą
www.frankfurt-oder.de
   
Stowarzyszenie Turystyki we Frankfurcie nad Odrą
www.frankfurt-oder-tourist.de

 

Porozumienie partnerskie w tej sprawie podpisano w dniu 29.04.2013r.